conferencias

Publicacions

Publicacions en les quals he participat com autora o coautora (la majoria pertanyen a estudis per a la Comissió Europea o la Generalitat de Catalunya).

11.
Estudi qualitatiu sobre què és una bona mort a Catalunya (2022):

Què es considera una bona mort?
Quins són els seus elements clau?
Quines son les barreres I els facilitadors per arribar a tenir una bona mort?

L’objectiu d’aquest estudi ha estat conèixer l’opinió de la població respecte a aquestes qüestions, a més de reflexionar sobre les necessitats no cobertes en el sistema de salut català per tal d’assolir una bona mort. Aquest informe recull els insights provinents de vint-i-tres entrevistes etnogràfiques amb pacients i familiars, així com tres grups de discussió amb trenta-un professionals i representants d’associacions de pacients i familiars vinculats a l’atenció al final de la vida.

Llegir més...

9.
Estudi sobre la comprensió de l'etiqueta energètica per a mòduls i sistemes fotovoltaics per part de consumidors i instal·ladors (2022, actualment en curs).

Llegir més...

10.
Recerca del comportament en relació amb les experiències i els resultats dels consumidors en relació amb la compra i l'ús de productes de protecció d'assegurances contra las catàstrofes naturals. (2022)

Llegir més...

8.
Estudi de recerca del consumidor per a identificar noves maneres d'expressar el marcat de la data que satisfacin les necessitats d'informació dels consumidors i, al mateix temps, minimitzin el desaprofitament d'aliments. (2021)

Llegir més doc.1

Llegir més doc.2

7.
Test empíric de les percepcions i preferències dels consumidors sobre les diferències en l'envasament de productes alimentosos de marca, aparentment idèntics. (2020)

Llegir més...

6.
Recerca del comportament en relació amb els productes d'assegurances de viatge: implicacions de la COVID-19 en els resultats de consum considerant els comportaments dels consumidors en les decisions d'adquisició, ús i disposició. (2021)

Llegir més...

5.
Test amb els consumidors i treball de disseny de la comunicació especificant els detalls del Producte de Pensió Personal Paneuropeu (PEPP), el Document d'Informació Clau (KID) i la Declaració de Beneficis (BS). (2020)

Llegir més...

4.
Estudi comportamental sobre les declaracions d'origen dels productes de la pesca i l'aqüicultura. (2019)

Llegir més...

3.
Preferència i percepció dels consumidors de categories específiques de tabac i productes relacionats. (2019)

Llegir més...

2.
Estudi sobre l'impacte del màrqueting a través de les xarxes socials, els jocs en línia i les aplicacions mòbils en el comportament dels nens. (2016)

Llegir més...

1.
Avaluació de diferents vehicles de comunicació per a proporcionar informació sobre la Petjada Ambiental. (2016)

Llegir més...

ALTRES ESTUDIS PUBLICATS

¿Quieres contratar mis servicios?

Te enviaré un presupuesto sin compromiso

infórmate