metodologia

Metodologia

1. Entrevistes en profunditat

Es tracta d’entrevistes en les quals entrevisto el consumidor, usuari, comprador o stakeholder online (a través de plataformes com Zoom, Teams, etc.), o presencialment (en una sala llogada o a casa seva) amb la finalitat de comprendre en profunditat el seu perfil motivacional respecte a l’objecte d’estudi.

2. Estudis etnogràfics i netnografia

Consisteixen en entrevistes de llarga durada (mínim dues hores) en l’entorn natural de la persona entrevistada amb la finalitat de conèixer en profunditat el seu estil de vida, valors i actituds per a poder connectar-los amb l’objecte d’estudi. El mètode que faig servir és l’observació participant i paral·lelament realitzo un reportatge àudio visual que il·lustri de manera significativa el contingut verbal de l’entrevista i que serveixi de suport a l’informe.

Per altra banda, aplico la netnografia per a estudiar la realitat social que es desenvolupa en el ciberespai (xarxes socials, comunitats i fòrums públics) en relació a un determinat producte o marca.

3. Focus groups o grups de discussió

Es tracta de grups homogenis de consumidors, usuaris, compradors o stakeholders en els quals fomento la discussió espontània entorn a l’objecte d’estudi. Aquest tipus de grups els puc fer presencialment (a una sala llogada) o online a través d’alguna plataforma (Zoom, Teams, etc.).




4. Grups creatius, de co-creació o de innovació

Consisteixen en grups amb consumidors o usuaris, en els quals sovint el client final (marca) també hi participa, i en els quals l’objectiu no és avaluar, sinó crear nous productes o conceptes

El mètode que fem servir per a fomentar la creativitat del grup és l’aplicació de tècniques que estimulen el pensament lateral o divergent. Opcionalment ens acompanya un dibuixant professional que va realitzant il·lustracions a temps real de les idees que van sorgint.

5. Comunitats online

Es tracta de grups homogenis de consumidors o usuaris que interactuen entre si i amb mi utilitzant una plataforma online. Acostumen a durar diversos dies o fins i tot setmanes, i són particularment útils per a testar productes o serveis.

A diari vaig llençant preguntes y/o activitats a la comunitat i m’ocupo de que els participants mantinguin un nivell òptim de participació i de respostes, donant constantment feedback grupal i individual.

Experiència

Pic

Necessitats, inquietuds i interessos dels usuaris

He après, i segueixo aprenent

Des de 1999 he aconseguit acumular una gran experiència després de milers d’hores de moderació i d’anàlisi amb tot tipus de consumidors, usuaris, compradors i stakeholders, i de moltes hores compartides també amb els nostres clients en workshops i presentacions. He après, i segueixo aprenent, molt d’ambdós, dels consumidors i de les marques que ens contracten, de manera que he aconseguit comprendre en profunditat les necessitats, inquietuds i interessos dels usuaris per a poder tornar-los a formular en accions de màrqueting útils per a les marques.

Pic

Interpretar els significats que les persones atribueixen als productes

El valor emocional i relacional

La clau està en saber interpretar adequadament els significats que les persones atribueixen als productes, marques, envasos, comunicacions, etc. i de quina manera aquests significats les ajuden a relacionar-se amb el seu entorn i a projectar una determinada imatge de si mateixes. Més enllà de l’òbvia funcionalitat que els productes o serveis puguin proveir, el valor emocional i relacional que aconsegueixen aportar a la vida dels seus usuaris és clau per a que una marca es vinculi amb el seu target real o potencial i per a que es diferenciï dels seus competidors.